Zasady korzystania z programu

Państwa samochód zakupiony u autoryzowanego dealera posiada podstawową gwarancję producenta. To oznacza, że jesteście Państwo również uczestnikiem europejskiego programu Chrysler/Jeep/Dodge Privilege Service.

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę, 365 dni w roku.

Kiedy możemy pomóc...

Chrysler Privilege Service zapewni pomoc wszystkim pojazdom Chrysler w okresie ich podstawowej gwarancji.

Pomoc zostanie udzielona w przypadku awarii na drodze.

Dla Twojego poczucia bezpieczeństwa wszyscy pasażerowie pojazdu (zgodnie z liczbą podaną w dowodzie rejestracyjnym) są również objęci usługą Chrysler Privilege Service na terenie całej Europy.

Powyższe stanowi jedynie krótkie streszczenie warunków assistance, jakie obowiązują dla pojazdów Chrysler, Jeep i Dodge. Pełny zakres tych warunków zawarty jest w broszurze Privilege Service, która wchodzi w skład dokumentacji każdego fabrycznie nowego pojazdu marki Chrysler, Jeep i Dodge.

Jak uzyskać pomoc?

Jeżeli nie możesz uruchomić samochodu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Skontaktuj się z Chrysler Privilege Service, nie organizuj żadnej pomocy samodzielnie.

 1. Podczas podróży w Polsce, dzwoń pod numer 22 522 25 75 lub 605 200 100. Podczas podróży zagranicznej, zadzwoń pod numer +48 22 522 25 75 lub +48 605 200 100
 2. Podaj imię i nazwisko, numer VIN pojazdu, przebieg, model, kolor i numer rejestracyjny.
 3. Podaj, gdzie aktualnie znajduje się pojazd i jeżeli możliwe – numer telefonu, z którego nawiązano połączenie z nami.
 4. Opisz pokrótce rodzaj Twojego problemu; zadamy Ci być może kilka dodatkowych pytań.
 5. Jeśli masz wrażenie, że nie jesteś bezpieczny poinformuj nas, a my za Twoją zgodą skontaktujemy się z miejscową policją.
 6. Będziemy Cię informować na bieżąco o spodziewanej godzinie dotarcia pomocy "assistance".

Co możemy zrobić...

Niezależnie od tego gdzie się znajdujesz, wystarczy abyś zadzwonił, a otrzymasz naszą pomoc - na Twój telefon zareagujemy szybko i skutecznie.

NAPRAWA NA MIEJSCU

W miarę możliwości dokonamy naprawy na miejscu, żebyś mógł od razu kontynuować podróż. Jeśli pojazd jest unieruchomiony, odtransportujemy go do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy. Jeśli autoryzowany serwis jest nieczynny w momencie wydarzenia, pomoc drogowa przechowa samochód w bezpiecznym miejscu, aż do otwarcia autoryzowanego serwisu. Jakakolwiek przyczepa holowana przez pojazd objęty pomocą będzie również odholowana i strzeżona. Zawieziemy Cię do autoryzowanego serwisu gdzie będziesz mógł zaczekać na zakończenie naprawy Twojego samochodu. Jeśli Twój samochód nie może być naprawiony przez autoryzowany serwis najbliższy miejscu awarii, Chrysler Privilege Service zastrzega sobie prawo do przetransportowania pojazdu do innego autoryzowanego serwisu.

KONTYNUACJA PODRÓŻY

Jeżeli naprawa nie może być wykonana tego samego dnia, Chrysler Privilege Service w porozumieniu z Tobą ustali najwłaściwszy sposób świadczenia usługi:

 • Taksówkę do 50 km; lub
 • Podróż pociągiem lub przelot samolotem (klasa ekonomiczna) jeśli czas podróży pociągiem przekracza więcej niż sześć godzin; lub
 • Kiedy i jeżeli jest to możliwe, samochód zastępczy w okresie naprawy, maksymalnie do dwóch dni. W tym celu należy spełnić wymagania firmy wynajmującej samochody, pokryć koszt paliwa i wszelkie inne dodatkowe koszty (jak ubezpieczenie, kaucja ...), ale my pokrywamy koszt wynajmu.

HOTEL

Jeśli Twój pojazd nie może być naprawiony tego samego dnia, jeśli znajdujesz się w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania i jeśli wolisz pozostać na miejscu jedną noc w oczekiwaniu na naprawę, zamiast kontynuować podróż, Chrysler Privilege Service zarezerwuje i pokryje koszty pokoju w hotelu (standard trzy - gwiazdkowy lub równorzędny), wraz ze śniadaniem, na okres nie dłuższy niż 1 dzień.

ODBIÓR SAMOCHODU PO NAPRAWIE

Jeśli samochód nie został naprawiony przed Twoją podróżą powrotną i jeśli mieszkasz w odległości powyżej 50 km, pokrywamy koszt biletu kolejowego lub lotniczego (w klasie ekonomicznej ) gdy czas przejazdu pociągiem przekracza 6 godzin, abyś mógł odebrać samochód gdy tylko zostanie naprawiony. Możemy również odebrać samochód za Ciebie. Podejmiemy w takim przypadku niezbędne kroki w celu doprowadzenia samochodu do Twojego miejsca zamieszkania lub do najbliższego autoryzowanego serwisu. Ewentualne koszty paliwa i opłat za przejazd należą do Ciebie.

Kiedy nie możemy pomóc...

Chrysler Privilege Service oferuje szeroką gamę usług. Istnieją jednak wyłączenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania zaleceń producenta lub ewidentnej winy użytkownika, a także zdarzeń losowych i innych wykluczających tę pomoc.

Zaliczamy do nich:

 • Wypadek drogowy, wandalizm, kradzież, usiłowanie kradzieży lub udział w czynie zabronionym prawnie
 • Zły stan techniczny pojazdu, nie przestrzeganie harmonogramu obsługi technicznej
 • Udział w wyścigach, rajdach, badaniach naukowo-technicznych, użytkowanie pojazdu poza drogami publicznymi
 • Działania wynikające z zaniedbań użytkownika w przypadkach : braku paliwa, użycia niewłaściwego paliwa, zagubienia, kradzieży lub zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe, wymiany koła, uszkodzenia opony, wypadku drogowego lub rozładowania akumulatora.
 • Wszelkie szkody spowodowane przez przyczepę, ładunek lub jakikolwiek inny czynnik zewnętrzny
 • Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku interwencji władz, w kraju, gdzie świadczona jest pomoc lub inne nieprzewidziane okoliczności
 • Uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pojazdów przez spedytorów, firmy lub transport publiczny. Pojazdy na wynajem i taksówki objęte są pomocą tylko w zakresie naprawy na miejscu i holowania
 • Pojazdy sprzedane instytucjom rządowym takim jak : policja, służby celne, straż pożarna i ministerstwa nie są objęte pomocą.
 • Działania wojenne, zamieszki, powstania, masowe demonstracje polityczne, rabunek, strajk i wykorzystanie pojazdu do celów wojskowych, oraz akty terroryzmu, trzęsienie ziemi, zjawiska atmosferyczne, zjawiska nuklearne nie są objęte pomocą.
 • Wszelkie koszty i uszkodzenia mienia w wyniku awarii.
 • Wszelkie koszty, poniesione w wyniku awarii np. żywności, mieszkania, opłat za przejazdy taksówką, koszty paliwa i opłat drogowych.
 • Koszty, które mogą być refundowane z innego źródła.
 • Wszelkie roszczenia zgłoszone w terminie powyżej 3 miesięcy od daty zdarzenia.
 • W przypadku gdy nie jest wymagana naprawa pojazdu Chrysler Privilege Service nie jest zobowiązany do świadczenia żadnych usług.
 • Żadne usługi, które nie zostały pierwotnie autoryzowane przez Chrysler Privilege Service.
 • Usługi Chrysler Privilege Service dotyczą tylko konkretnego pojazdu niezależnie od zmiany właściciela.